Naar hoofdinhoud

Praktijknetwerk voor akkerbouwers maar wél samen met ketenpartijen

Praktijknetwerk voor akkerbouwers maar wél samen met ketenpartijen

Onder akkerbouwers bestaat duidelijk een behoefte aan een duurzaam praktijknetwerk. Maar om een dergelijk netwerk te laten slagen, is het belangrijk om zoveel mogelijk partijen in de akkerbouw mee te krijgen om samen te werken met het praktijknetwerk. Dat stelt Stichting Stimuland, die het nieuwe duurzame praktijknetwerk akkerbouw begeleidt.

Uit de as van het per 1 januari 2020 ter ziele gegane Veldleeuwerik richt zich een nieuw praktijknetwerk op, waarbij de bestaande ondernemersgroepen het vertrekpunt vormen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, erkennen Stimuland en Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. „We zien in de praktijk wel dat sommige ondernemersgroepen zijn gestopt, omdat er geen energie meer was. Andere groepen zijn samengevoegd en weer andere ondernemersgroepen zijn op zoek naar nieuwe akkerbouwers.” Inmiddels hebben 14 ondernemersgroepen een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage ter ondersteuning van de activiteiten om de voortgang van hun groep te waarborgen. Ondernemersgroepen die hier nog gebruik van willen maken kunnen zich nog melden bij Stimuland.

Intentieverklaring

Maar dat is niet genoeg, concluderen Stimuland en BO Akkerbouw in een gezamenlijk document. Hoewel het beoogde praktijknetwerk primair een netwerk is van (groepen) akkerbouwers, is het volgens hen de bedoeling daarbij zowel mogelijke stakeholders uit de kring van kennisinstellingen, ketenpartijen en overheden te betrekken. Om de belangstelling te peilen, hebben ze een intentieverklaring opgesteld. In de komende periode willen Stimuland en BO Akkerbouw uitvinden welke organisaties bereid zijn om de intentieverklaring te ondertekenen en met het praktijknetwerk samen te werken.

Inzet is dat het netwerk zich gaat bezighouden met projecten en ontwikkelingen in de meest brede zin op het gebied van duurzaamheid in de akkerbouw én de verspreiding van deze kennis tussen de telersgroepen en daarbuiten. Stimuland en BO Akkerbouw willen nog voor de jaarwisseling een voorstel voor de opzet van het praktijknetwerk aan de betrokken partijen voorleggen. Als deze het voorstel steunen, kan het netwerk in de periode daarna concreet worden ingericht. Zo’n netwerk is belangrijk, want, zo stellen beide organisaties, „de akkerbouw heeft te maken met heel relevante vraagstukken op het gebied van bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, water(kwaliteit), gewasbescherming en energie(transitie). De telers ervaren het van toegevoegde waarde dat ze onderling met elkaar hierover van gedachten kunnen wisselen en zien de mogelijke impact van beleid op het boerenerf van collega’s.”

Stoppen Veldleeuwerik

Eind 2019 is in opdracht van minister Schouten een verkenning uitgevoerd om na te gaan hoe de kracht van Stichting Veldleeuwerik zo goed mogelijk kon worden benut naar de toekomst. Eind januari zijn de conclusies gerapporteerd aan het ministerie en een groep telers. Stimuland erkent dat het besluit om te stoppen met Stichting Veldleeuwerik en het feit dat het lang heeft geduurd voordat het advies van verkenner Matthé Elema naar de Tweede Kamer is gestuurd, impact heeft gehad op het enthousiasme van de deelnemende telers. „Samen met de regiocoördinatoren zijn we druk bezig om de groepen opnieuw te activeren en te enthousiasmeren.”

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.