Naar hoofdinhoud

Project Meijepolder Laag

Project Meijepolder Laag

Klimaatslim Boeren in Meijepolder Laag

Polderaanpak: 12 deelnemers – 282 hectare

In de Meijepolder Laag (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) slaan twaalf grondeigenaren de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken. Bijna 300 hectare waterinfiltratiesystemen helpen de bodemdaling te remmen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit en de sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast vermindert.

Leerpunten

In deze polder wordt 4 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit (gunstig voor het Natuur Netwerk Nederland gebied). De sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor de wateroverlast zal verminderen.

Gebied

Kaart-Meijepolder-locaties

Wat is de status

Resultaten

De plannen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een intentieovereenkomst die maandag 13 mei 2019 zijn ondertekend. op 24 september 2020 zijn 12 boeren uit de omgeving van Bodegraven naar Spengen gegaan om daar verschillende drukdrainage systemen te bekijken. De excursie-gids is te vinden via deze link.

Contact

Mieke Vergeer

Vereniging voor agrarisch natuurbeheer Rijn en Gouwe Wiericke

info@deparmey.nl

Wat is het laatste nieuws

Update maart 2021

Na de enthousiaste opstart in 2019, toen met stoom en kokend water een POP3 aanvraag was ingediend, werd het even spannend rondom het polderproces Meije Laag. Dat had te maken met de beschikbaarheid van de financiële middelen om deze pilot te realiseren. Gelukkig gaf de intrede van de impulsgelden een nieuwe boost om het pan toch vorm te gaan geven. Ook vraagstukken waarmee de agrarisch sector werd geconfronteerd, waaronder het stikstofvraagstuk, hebben  hun invloed gehad op de voortgang van het polderproces. Rondom de Nieuwkoopse Plassen hebben melkveehouders het stikstofvraagstuk voortvarend opgepakt en staan ze aan de lat om ook daar verder op in te spelen. Voor wat betreft de KSBoV pilots speelt vooral de reductie van CO2.  Door melkveehouders en HDSR is uitgezocht welke CO2 belangen invloed zouden kunnen hebben op de uitvoering van de KSBoVpilot KSBoV Meije Laag. Nu daar meer duidelijkheid over is kunnen volgende stappen gezet worden. Ondertussen is in beeld:

  • hoe en waar de KSBoV bedrijfsplannen Meije Laag eruit gaan zien.
  • hoe de benodigde financiële middelen (voor het grootste deel) geregeld zijn.
  • welke bruggen verouderd/overbodig zijn en water aan/afvoer belemmeren.
  • hoe en waar de natuurvriendelijke oevers gerealiseerd gaan worden.
  • dat het aanvraagformulier en het plan eind maart 2021 de 75% versie benadert.

Het vertrouwen groeit om deze pilot binnen enkele jaren af te kunnen ronden.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.