Naar hoofdinhoud

FRESHEM Zoet-zoutverdeling Zeeuwse ondergrond

Locatie
Zeeland
Periode

2014-2015

Initiatiefnemer

Province Zeeland

Wat hield het project in?

Om een goed beeld te krijgen van zoet en zout water in de Zeeuwse ondergrond zijn in 2014 en 2015 metingen verricht. Deze metingen geven belangrijke informatie voor waterbeheer en bijvoorbeeld ook voor boeren en kustbeheerders of voor natuurontwikkeling. De Provincie en het waterschap willen om die reden deze kennis graag met u delen. Op deze pagina vindt u meer uitleg over de meetmethode, de natuurlijke zoet-zoutverdeling in de Zeeuwse ondergrond en een verwijzing naar de meetdata en kaarten (zoet-zoutkartering).

Wat biedt deze informatie en wat kan je er mee?

In Zeeland zijn boeren voor hun watervoorziening vooral aangewezen op regenwater. Overtollig regenwater wordt tot nu toe echter doorgaans snel afgevoerd naar zee. Bij een toenemende vraag naar zoet water is het slimmer om dit zoete water in de ondergrond op te slaan en het eruit te halen als het nodig is. Door met behulp van een kaart inzichtelijk te maken waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen boeren bewuste keuzes maken in gewassen en wateropslag. Overweegt u om grondwater te gaan onttrekken en/of infiltreren, houd er dan rekening mee dat hiervoor regels gelden en dat ook de samenstelling van de ondergrond van invloed is op de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie over vergunningverlening op www.scheldestromen.nl/grondwater en voor informatie over de ondergrond op www.dinoloket.nl.

Verder biedt de kaart een goede referentie als door ingrepen in de ondergrond een wijziging van de zoutverdeling niet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij de natuurontwikkelingen rond de Westerschelde, het dynamisch kustbeheer bij de Kop van Schouwen of de verzouting van het Volkerak-Zoommeer.

Wilt u snel een beeld van de zoet-zoutverdeling op een bepaalde plaats? Dan kunt u gebruik maken van de beschikbare kaarten via een viewer. Wanneer u over geavanceerde bewerkingsprogramma’s beschikt kunt u ook aan de slag met de meetdata. De open databestanden kunt u hieronder downloaden. Als u vragen heeft of kansen ziet voor verdere toepassing, neem dan vooral contact met ons op.

Wat was het effect op verzilting?

Tot voor kort werd de zoet-zoutverdeling gemeten door middel van puntmetingen (sonderingen). Dit geeft echter alleen plaatselijk een verticaal beeld en is relatief duur. Op basis van deze metingen kon met behulp van rekenmodellen wel een gefundeerde zoet-zoutverdeling berekend worden.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om het zoutprofiel vanuit de lucht te bepalen met behulp van een ingenieuze techniek. Op basis van de reactie van de ondergrond op elektromagnetische straling wordt de driedimensionale verdeling van het zout in de ondergrond geanalyseerd. Deze metingen zijn in Zeeland met behulp van een helikopter uitgevoerd. Onder de helikopter hing een meetinstrument dat vanaf ongeveer 40 meter boven het grondoppervlak om de vier meter een meting verrichtte. In totaal zijn er op die manier ongeveer tweeënhalf miljoen metingen gedaan, waarbij van elk punt vergelijkbare informatie als van een sondering is verkregen. Daarna vond een uitgebreide bewerking van de ruwe meetdata plaats. Dit resulteert in kaartbeelden die we u via deze website beschikbaar stellen.

Waar vond het project plaats?

Details

Wanneer vond het project plaats en hoe lang gaat het duren?

2014-2015

Wie was de initiatiefnemer/projecttrekker?

Provincie Zeeland

Met wie werkten jullie samen?

Wij werken samen met:

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

Deltafonds

Contactgegevens voor meer informatie?

Provincie Zeeland

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.