Naar hoofdinhoud

Landbouwportaal Noord-Holland

Locatie
Noord-Holland
Periode

2016 - heden

Initiatiefnemer

D. van Soest

Wat is de naam van het project?

Samenwerken aan Bodem & Water / Het Landbouwportaal Noord-Holland

Wat gaat er gebeuren?

Het online Landbouwportaal, voortgekomen uit Samenwerken aan Bodem & Water,  heeft als doel het stimuleren van betrokkenheid en bewustzijn op maatregelen die positief werken op water- en bodemgerelateerde thema’s en het geven van toegang tot subsidies voor de gestimuleerde maatregelen.

Wat biedt deze informatie en wat kan je er mee?

Via dit portaal krijgen alle agrarische bedrijven in Noord Holland dezelfde mogelijkheden geboden op het gebied van advisering, maatwerk coaching en subsidieaanvragen. Het portaal faciliteert o.a:

  • Oriëntatie per thema via informatieverstrekking, maatwerkscans en animaties
  • Aanvraag bedrijfsbezoek van een themacoach (ca. 20 coaches geworven en opgeleid door landbouwpartners, gefinancierd via provinciale regeling)
  • Aanvraag subsidies investeringsmaatregelen bij het betreffende waterschap

Wat is het effect op verzilting (adaptatie, technische ingreep, nieuw ruimte gebruik)?

Door coaching en het stimuleren van bovenwettelijke investeringsmaatregelen wordt ingezet op het zuinig om gaan met het beschikbare water, het vergroten van de zoetwatervoorraad en het tegengaan van verzilting. Dit leidt tot een veerkrachtiger bedrijfsvoering.

Waar vindt het project plaats?

Beheergebied HHNK

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Coaching is mogelijk tot en met 2022. De subsidiepot voor maatregelen is momenteel leeg. Het bestuur van HHNK beslist in september over nieuw budget. Vanaf 23 september wordt hierover op www.landbouwportaalnoordholland.nl gecommuniceerd.

Wie is de initiatiefnemer/projecttrekker?

In 2016 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het initiatief genomen om samen met Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland (HHRL), Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), LTO-Noord/KAVB en de 4 Noord-Hollandse agrarische collectieven te gaan werken aan het programma ‘Samenwerken aan Bodem & Water’ om de wateropgaven in Noord-Holland op te pakken. Dit vanuit het besef dat we met z’n allen staan voor de opgave om te werken aan een schone natuurlijke omgeving.

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

Via www.landbouwportaalnoordholland.nl kan subsidie worden aangevraagd voor bovenwettelijke investeringsmaatregelen op 5 thema’s. Dit subsidiegeld is beschikbaar gesteld door het waterschap

Contactgegevens voor meer informatie?

Diana van Soest
Projectleider Samenwerken aan Bodem & Water/ het Landbouwportaal Noord-Holland

d.vansoest@hhnk.nl
06-53719480

Wat zijn jullie mooiste plaatjes omtrent het project?

Zoet Water – YouTube

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.