Naar hoofdinhoud

Samenwerken voor Zoetwater

Locatie
Zeeland
Periode

1 januari 2020 tot 1 juli 2022

Initiatiefnemer

Gemeente Schouwen-Duiveland

Wat houdt/hield het project in?

Samenwerken voor Zoetwater – van pilots naar grootschalige toepassing van zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland

Op het eiland Schouwen-Duiveland werken kennisinstellingen, adviesbureaus, overheden en agrariërs samen om de zoetwatervoorziening voor de landbouwsector op het eiland te vergroten en verzilting tegen te gaan. Hiervoor voeren we quickscans en haalbaarheidsstudies uit naar de optimale maatregelen op verschillende agrarische bedrijven. Belangrijk onderdeel van het project is kennis delen en samen leren, dit doen we via workshops en kennisbijeenkomsten.

Wat is het effect op verzilting?

Het project draagt bij aan de opschaling en toepasbaarheid van eerder geteste en bewezen innovaties op het gebied van drainage en infiltratie, om verzilting tegen te gaan en de zoetwatervoorziening te vergroten. Door te focussen op methodiek en kennisdeling, vindt kennisoverdracht plaats naar partijen in het veld zodat die verschillende technische oplossingen op grotere schaal kunnen gaan toepassen.

Waar vindt het project plaats?

Eiland / Gemeente Schouwen-Duiveland

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

1 januari 2020 tot 1 juli 2022

Wie is de initiatiefnemer/projecttrekker?

Gemeente Schouwen-Duiveland

Met wie werken jullie samen?

Wij werken samen met:

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

POP3 Subsidie

Contactgegevens voor meer informatie?

Eiland / Gemeente Schouwen-Duiveland

Peter van Veelen (petervanveelen@burowaterfront.nl)

Kitty Henderson (kitty.henderson@schouwen-duiveland.nl)

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.