Naar hoofdinhoud

Siltt

Locatie
Gelderland
Periode

Juni-Augustus 2021

Initiatiefnemer

Universiteit Twente

Wat houdt/hield het project in?

Haalbaarheidsstudie

Siltt wil een haalbaarheidsstudie uitvoeren om erachter te komen welke effecten het oppompen van zilt grondwater, in verzilte landbouwgebieden, heeft op het huidige grondwatersysteem, omliggende gebieden en de bodem. Hierbij is het doel om hydrologische, technische en economische haalbaarheid van het project in beeld te brengen.

De nieuwe situatie

Wat biedt deze informatie en wat kan je er mee?

De resultaten zullen weergeven of het oppompen van zilt grondwater nadelige effecten heeft op de huidige grondwatersituatie. Hiernaast wordt de inzetbaarheid van opgepompt zilt water inzichtelijk. Hiermee kan de haalbaarheid van een dergelijk systeem worden aangetoond. Aan de hand van de haalbaarheidsstudie kan er gekeken worden naar een pilot. De pilot geeft vervolgens een bevestiging op de theoretische verwachtingen vanuit de studie.

Wat is/was het effect op verzilting?

De huidige landbouw is niet bestand tegen verzilting. Met dit project wordt er onderzocht of met het gebruik van een gesloten zilt watersysteem, waarbij zout water gecontroleerd opgepompt wordt voor zilte landbouw, zoute kwel op ongewenste plekken voorkomen wordt. Het voordeel hiervan kan zijn dat er minder zoetwater nodig is verzilte gebieden zoet te houden, waardoor er meer zoetwater overblijft om in te zetten voor andere doeleinden, zoals zoete landbouw.

Waar vindt/vond het project plaats?

Momenteel is het project voornamelijk een desktopstudie. Voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie zijn wij op zoek naar een opdrachtgever of partner die ons kan helpen met kennis van het grondwatersysteem en -modellen. De studie kan zich nog richten op een specifiek gebied wanneer de opdrachtgever hier om vraagt.

Wanneer vindt/vond het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De haalbaarheidsstudie vindt naar verwachting plaats tussen eind mei en eind augustus van 2021.

Wie is/was de initiatiefnemer/projecttrekker?

Het projectteam heeft de naam Siltt en bestaat uit Nienke Braas, Brechtje Pieterse en Lily Siepel.

Met wie werken/werkten jullie samen?

Het project is ontstaan door deelname aan de UT Entrepreneural Challenge van Universiteit Twente. In deze challenge worden wij gecoached door Rijkswaterstaat. Informatie over ons project is te vinden op: https://utchallenge.nl/candidate/details/18814

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

Nee.

Contactgegevens voor meer informatie?

Nienke Braas, nienkebraas@hotmail.com, 0638113491

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.