Naar hoofdinhoud

Spaarwater

Locatie
Noord-Holland, Friesland, Groningen, Flevoland
Periode

2013 - 2019

Initiatiefnemer

Provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest

Wat hield het project in?

Spaarwater – Zuinig met zoetwater

Rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving. Zekerstelling van zoetwaterbeschikbaarheid in de Waddenregio is van groot belang voor de economische positie van de landbouw. Het gebied staat bekend als één van de beste landbouwgronden van Europa. De Waddenregio kenmerkt zicht echter ook door een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater.

Wat biedt deze informatie en wat kan je er mee?

Dankzij de dunne zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater is landbouw hier mogelijk. Als gevolg van klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging is de verwachting dat de zoete regenwaterlens in een aanzienlijk deel van het gebied verdwijnt waardoor brak grondwater door capillaire opstijging in de wortelzone kan komen. Hierdoor kan zoutschade aan landbouwgewassen kan optreden.

Eindrapport “Spaarwater – Rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik en
waterbeheer in de verziltende Waddenregio“ plus 5 technische achtergrondrapportages. Daarnaast verziltingsrisicokaarten. Zie ook de factsheets van deelprojecten te vinden op de website van Spaarwater.

Wat was het effect op verzilting?

Spaarwater ontwikkelt en beproeft maatregelen voor het bestrijden van verzilting en het zekerstellen van de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater. Leidend daarbij is de technische haalbaarheid van maatregelen te combineren met het economisch rendabel maken.

De toepassing van verschillende technieken op meerdere locaties beoogt de volgende doelen:

  • Technische en economische toepasbaarheid van ondergrondse zoetwater opslag
  • Technische en economische toepasbaarheid van systeemgerichte drainage
  • Druppelirrigatie inzetten voor efficiënte beregening en precisciebemesting
  • Gebruik van de bodem en watercyclus voor de afbraak van ziektekiemen
  • Verminderen van de afvoer van ongewenste stoffen naar het oppervlaktewater

Waar vond het project plaats?

Noord-Holland, Friesland, Groningen, Flevoland

Wanneer vond het project plaats en hoe lang gaat het duren?

2013 – 2019

Wie was de initiatiefnemer/projecttrekker?

Met wie werkten jullie samen?

Betrokken partijen:

Uitvoerende partijen:

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

Financierders:

Contactgegevens voor meer informatie?

Spaarwater

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.