Naar hoofdinhoud

Zoete Stuw Texel

Locatie
Noord-Holland
Periode

2017 - 2023

Initiatiefnemer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Wat houdt het project in?

Zoete Stuw; Bestrijding zoetwatertekort op Texel

In de polders Eijerland en ‘t Noorden worden in de loop van 2020 – 2023 in totaal 13 grote zoete stuwen en 60 kleine zoete stuwen geplaatst en getest. De grote zoete stuwen komen in de hoofdwaterlopen en de kleine zoete stuwen in de boerensloten. Het plaatsen van deze stuwen wordt in de polder Eijerland gecombineerd met werkzaamheden voor verbetering van de waterhuishouding.

Wat biedt deze informatie en wat kan je er mee?

Het is wel bekend dat een zoete stuw een positieve uitwerking heeft op de zoutconcentratie van een enkele sloot. Binnen dit pilotproject wordt echter onderzocht of het plaatsen van een veeltal aan stuwen een compleet watersysteem van een polder zoeter kan maken. Het project wordt om die reden gezien als een pilotproject dat als voorbeeld kan dienen voor vergelijkbare polders in verziltende gebieden in Nederland en daarbuiten.

Wat is het effect op verzilting?

De polders Eijerland en ‘t Noorden zijn polders met een hoge zoutconcentratie in het oppervlakte water. Door de waterhuishouding van de polder Eijerland te verbeteren krijgt het zoete water dat afkomstig is van neerslag en drangwater uit de duinen een andere stroomrichting waardoor dit water een langere verblijftijd heeft in de polder Eijerland.  Alleen al daardoor zal de polder zoeter worden. Door peilregulerende stuwen te combineren met zoete stuwen wordt als pilot onderzocht of het zoutgehalte door de werking van de zoete stuwen nog verder naar beneden kan worden gebracht. De zoete stuw voert met name het op de bodem van de sloot gelegen water af. Dit water heeft doorgaans de hoogste zoutconcentratie.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in de polders Eijerland en het Noorden binnen de gemeente Texel.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het project is in 2017 gestart en loopt door tot 2023

Wie is de initiatiefnemer/projecttrekker?

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Met wie werken jullie samen?

Wij werken samen met:

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

Er is subsidie verleend door het Waddenfonds en cofinanciering verstrekt door de Provincie Noord-Holland.

Contactgegevens voor meer informatie?

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.