Naar hoofdinhoud

Zoete Toekomst Texel

Locatie
Noord-Holland
Periode

2020 - 2022

Initiatiefnemer

Acacia Water & LTO Noord

Wat houdt het project in?

Onder de boeren op Texel leeft al jaren de wens om het eiland zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoet water. Texel is voor de zoetwatervoorziening namelijk volledig afhankelijk van regenwater en van de drinkwaterleiding met het vaste land. Er geldt ook een permanent en algeheel beregeningsverbod. De agrariërs op het eiland houden daarom rekening met eens in de vier jaar, een lage opbrengst.

Om de gewassen op de gewenste momenten voldoende water te kunnen geven – ook tijdens de vele droge zomers die er nog aan komen – willen de boeren op Texel zelfvoorzienend zijn op het gebied van zoet water. Samen met LTO Noord en Acacia Institute hebben zij het initiatief genomen en het project ‘Zoete Toekomst Texel’ ontwikkeld. 

Wat biedt deze informatie en wat kan je er mee?

Regenwater langer vasthouden

Om de landbouw op Texel te voorzien van water valt er in een heel jaar voldoende neerslag. Alleen valt de meeste regen in de winter. Dan is het water niet nodig en wordt het overschot de Waddenzee ingepompt. Jaarlijks gaat er zo 44 miljoen m3 aan zoet water verloren. Uit de voorstudie is gebleken dat voor alle landbouw op Texel jaarlijks 6 tot 7 miljoen m3 nodig is. Dat betekent dat er 15% van het water vastgehouden moet worden: een uitdaging die agrariërs van Texel graag aangaan. 

Wat is het effect op verzilting?

Op twee locaties water opslaan

Voor het project ‘Zoete Toekomst Texel’ wordt de komende drie jaar op twee locaties getest of regenwater vanaf het najaar in de grond kan worden opgeslagen. In de zomer wordt het water dan op een zuinige en slimme manier gebruikt om 50 tot 100 hectare aan akkers te irrigeren. De oprichting van watercoöperaties voor het beheer en verdeling van de zoetwatervoorraden vormt samen met de opzet van financieringsarrangementen een belangrijk onderdeel van het project.

Na drie jaar ’Zoete Toekomst Texel’ is de verwachting dat twee ondergrondse opslagsystemen, van 50 tot 100 hectare, op Texel zijn gerealiseerd. Hieraan is een proces van inventarisatie, berekening en ontwerp voorafgegaan om ervoor te zorgen dat zoet water uit percelen kan worden opgevangen, opgeslagen in de ondergrond en voor gebruik in de landbouw kan worden onttrokken.

De locaties verschillen van elkaar in de mogelijkheid om water op te vangen. Zo is de bodemsamenstelling, het zoutgehalte van de ondiepe en diepe ondergrond en de geschiktheid van de ondergrond voor opslag van water anders. Op basis van bovenstaande verschillen tussen de locaties wordt gewerkt aan een innovatief en optimaal ontwerp om zo de ambitie van voldoende zoet water voor de landbouw op Texel waar te maken.

Waar vindt het project plaats?

Locaties op Texel
De ondergrondse zoetwateropslag wordt gerealiseerd op twee locaties in polder Eierland: aan de Postweg en aan de Hoofdweg. Op beide locaties werken enthousiaste boeren samen aan het plan om Texel zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoet water.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

2020 – 2022

Wie is de initiatiefnemer/projecttrekker?

Acacia Water & LTO Noord

Met wie werken/werkten jullie samen?

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

Waddenfonds en Texelfonds

Contactgegevens voor meer informatie?

Zoete Toekomst Texel

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.