Naar hoofdinhoud

Provincie Flevoland lanceert nieuw waterprogramma

Provincie Flevoland lanceert nieuw waterprogramma

Met een vernieuwd programma en extra budget wil de provincie Flevoland zich voorbereiden op de wateropgaven van de komende jaren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het aanpakken van wateroverlast, het verhogen van de waterveiligheid en het garanderen van de (drink)waterkwaliteit.

Provincies zijn wettelijk verplicht om hun waterbeleid om de zes jaar te herzien. Flevoland greep deze verplichting aan om de prioriteiten opnieuw vast te stellen en het beschikbare budget voor de wateropgaven te verhogen. “Het geldende beleid was niet meer voldoende om de toekomstige wateruitdagingen zoals de drinkwatervoorziening en de waterkwaliteit aan te kunnen”, laat Yang Yang Chiu, woordvoerder van de provincie Flevoland, weten.

De drinkwatervoorziening, de kwaliteit van het (grond)water, het landgebruik, waterbeschikbaarheid en bodemdaling zullen de komende jaren de belangrijkste watergerelateerde uitdagingen in de provincie zijn, denkt Chiu. “Deze onderwerpen staan momenteel centraal in het maatschappelijk en politiek debat in Flevoland. Dit resulteerde niet alleen in beleid, maar ook extra budget op deze thema’s de komende jaren. Het gaat om in totaal 900.000 euro incidenteel, voor de jaren 2022 en 2023. Met ingang van dit jaar is het budget structureel met 225.000 euro verhoogd.”

Chiu omschrijft het hoofddoel van het programma als het garanderen van: “gezond, veilig en voldoende water, nu en in de toekomst. Dat valt onder het kopje ‘goed rentmeesterschap. Het beleid voor waterkwaliteit is bijvoorbeeld naar de nieuwste inzichten aangepast. De doelen en de bijbehorende maatregelen zijn zo gesteld dat we de chemische en ecologische doelen in 2027 kunnen halen.”

Het waterprogramma omvat ook een aanpassing van het beleid voor drinkwatervoorziening. Naast het reserveren van mogelijke drinkwaterbronnen en de wens te voldoen aan de drinkwatervraag, zet de provincie nu ook in op waterbesparing en innovatieve vormen van drinkwaterwinning. “Overkoepelend gaat het steeds om het actualiseren van beleid waarbij verschillende subthema’s flink veranderd zijn.”

Samenwerking
In het waterprogramma is ook veel aandacht voor de partners, onder andere de gemeenten, het waterschap en het waterbedrijf, met wie de provincie het waterbeleid wil uitvoeren. “Om de waterdoelen te halen hebben we de gebiedspartners hard nodig. De provincie heeft zelf immers weinig uitvoerende taken op het gebied van water. De rol van de provincie is vaak meer initiërend en stimulerend. De komende tijd wordt verder bekeken hoe de samenwerking in de komende periode kan worden voortgezet en wat er nodig is om ook de nieuwe doelen daarin waar te maken. Op verschillende onderwerpen en met de verschillende partners zoeken we dus naar samenwerking op maat.”

Ook waterschap Zuiderzeeland noemt samenwerking een voorwaarde om het waterbeheer toekomstbestendig vorm te geven. “Uitdagingen als klimaatverandering, de woningbouwopgave, achteruitgang van de biodiversiteit en de energietransitie hebben invloed op het bodem- en watersysteem. De grenzen van dat systeem zijn in zicht: de bodem daalt en voldoet niet meer aan de bestemming en het grondwater wordt zouter”, stelt Marjolein Oldenbeuving van waterschap Zuiderzeeland. “Water is daarom iets om al bij de start van de inrichting van een gebied rekening mee te houden. Steeds vaker overstijgen de opgaven de grenzen van vakgebieden en organisaties.”

MEER INFORMATIE
Het waterprogramma van de provincie Flevoland

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.