Naar hoofdinhoud

Provincie versterkt Noord-Hollandse natuur met 55 projecten

Provincie versterkt Noord-Hollandse natuur met 55 projecten

De provincie voert de komende jaren zo’n 55 natuurprojecten uit voor herstel en versterking van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Er is jaarlijks bijna 50 miljoen euro beschikbaar voor de projecten verzameld in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025. Hiermee realiseert de provincie projecten van Texel tot ’t Gooi. De lijst van projecten wordt in het najaar aan Provinciale Staten aangeboden. 

Het Programma Natuurontwikkeling beschrijft één van de kerntaken van de provincie: het behouden en versterken van de natuur. Belangrijk onderdeel van het PNO is het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland in de provincie. Dit netwerk verbindt alle belangrijke natuurgebieden in de provincie.

Opvallende projecten

De projecten uit het PNO zijn groot en klein. Ze zijn soms in studie en soms in uitvoering. Zo wordt bekeken of het karakteristieke landschap van de Weidse Polder in de duinen tussen Alkmaar en Bergen versterkt kan worden, wordt in het Ilperveld gewerkt aan 8 kilometer natuurvriendelijke oevers en wordt bij het Diemerbos gewerkt aan natuurverbindingen met de Holendrechterpolder, zodat planten en dieren zich beter kunnen verspreiden. 

In het PNO staat ook een overzicht van 20 projecten die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd. Het varieert van bijzondere weidevogel-reservaten als Waalenburg op Texel tot de natuur- en recreatievoorzieningen van de Houtrak in de Haarlemmermeer. 

Natuurbeheerplan

Onderdeel van het PNO is het Natuurbeheerplan 2021. Dit lag van begin juni tot 28 mei 2020 ter inzage. De provincie geeft subsidie voor de kosten voor ontwikkeling en beheer van natuur en landschap, voornamelijk binnen het Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan vormt de basis voor de aanvraag van deze subsidies.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk dient 3 doelen: 

  1. Het vergroot de oppervlakte aan natuur binnen de grenzen van het Natuurnetwerk. In Noord-Holland is inmiddels 51.000 hectare afgerond van het netwerk. De resterende 5.450 hectare wordt de komende jaren uitgevoerd. 
  2. Het versterkt het karakter van bestaande natuurgebieden. 
  3. Het verbindt natuurgebieden via natuurbruggen, kleine tunneltjes voor kikkers en dassen en groenstroken langs provinciale wegen. Veel natuurgebieden zijn op zichzelf te klein als volwaardig leefgebied. Planten en dieren hebben zo meer kans om te overleven en te verspreiden.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.