Naar hoofdinhoud

Rechter: ‘Waterschap hoeft schade boeren niet te compenseren’

Rechter: ‘Waterschap hoeft schade boeren niet te compenseren’

16 maart 2021

Door de wateroverlast mislukte de oogst. (foto: Wikimedia Commons).

Waterschap Limburg hoeft de schade van boeren voor verloren oogsten door wateroverlast in de zomer van 2014 niet te compenseren. Dat heeft de rechtbank in Limburg dinsdag 9 maart bepaald. In juli 2014 kwamen gewassen van Limburgse boeren dagenlang onder water te staan door extreme regenval. De agrariërs eisten dat het waterschap de schade zou compenseren, omdat zij een bepaalde stuw niet opende om een woonkern te beschermen.

De rechtbank oordeelde in haar uitspraak dat waterschappen geen nadeelcompensatie hoeven te verstrekken als er sprake is van het nalaten van een handeling. Het waterschap werd vertegenwoordigd door advocaat Hugo Botter. Hij stelde in zijn verweer onder meer dat als de gestelde schade wel onder de nadeelcompensatie-regeling zou vallen, het causaal verband tussen de schade en de gestelde schadeoorzaak ontbreekt.

Schade door keuzes waterschap

De eigenaren van een agrarisch bedrijf in de gemeente Horst dienden op 4 juli 2019 schriftelijk een verzoek in bij het waterschap om een vergoeding op grond van de Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Limburg. De boeren stelden dat zij schade hebben geleden door keuzes die het waterschap maakte bij het treffen van maatregelen tegen wateroverlast.

Calamiteit

Uit onderzoek dat HKV in februari 2015 opdracht van het waterschap uitvoerde, bleek de regenval in 2014 zo extreem dat wateroverlast onvermijdelijk was. Volgens het onderzoek was er sprake van een bui die maar eens in de 650 jaar voorkomt. Dit is een calamiteit waarop het watersysteem niet berekend hoeft te zijn.

Effect openen stuw

De eisers hebben zelf ook onderzoek laten doen naar het incident door Aveco de Bondt. Volgens de advocaat van het waterschap blijkt uit dat onderzoek dat het effect van het openzetten van de desbetreffende stuw niet verder zou reiken dan 200 meter bovenstrooms van die stuw. De percelen waar de schade door wateroverlast is ontstaan, liggen veel verder bovenstrooms. Het openen van de stuw had dus sowieso geen verschil gemaakt.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de schade niet het gevolg is van een maatregel van het waterschap. Het niet verrichten van een feitelijke handeling (het openzetten van de stuw) komt naar het oordeel van de rechtbank niet in aanmerking voor een vergoeding.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.