Naar hoofdinhoud

Rijnland ‘verleidt’ telers te investeren in water

Rijnland ‘verleidt’ telers te investeren in water

Agrariërs gaan agrariërs helpen om het water in de Rijnlandse polders schoner te krijgen. Daarvoor trekt het Hoogheemraadschap van Rijnland de komende twee jaar twee miljoen euro uit.

Telers kunnen vanaf 1 januari 2022 gratis een coach aanvragen maar ook een financiële bijdrage voor eventuele maatregelen om te zorgen voor schoner water in de polders.

Poldersloten

Het boezemwater in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland moet in 2027 voldoen aan strenge Europese eisen, vastgelegd in de zogeheten Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor de poldersloten gelden deze eisen niet. Aangezien de polders in Rijnland afwateren op boezemwater is het voor het schap belangrijk dat ook die sloten schoon zijn. Rijnland gaat nu agrariërs ‘verleiden’ om vrijwillig extra maatregelen te nemen om het polderwater schoner te houden of te maken. Daarvoor wordt het in Noord-Holland al bestaande Landbouwportaal in het hele gebied van Rijnland (Noord- en Zuid-Holland) ingevoerd.

Bedrijfsblind

Het is idee is dat agrariërs gratis de hulp van een onafhankelijke coach kunnen inroepen. Hiske Ridder, coördinator landbouw bij het Hoogheemraadschap van Rijnland: “Iedereen wordt een beetje bedrijfsblind en vreemde ogen zien soms meer. Iets kleins kan al veel verschil maken.” De coaches maken een quickscan en geven suggesties om anders te werken of om bepaalde investeringen te doen. “Denk aan andere spuitdoppen, een wasplaats voor tractoren of, vooral bij zandgronden, drainage met ijzersulfiet om fosfaat af te vangen. Voor dit soort investeringen kunnen telers een bijdrage tot 40 procent van de kosten aanvragen”, aldus Ridder.

Vrijwillig

Het geld voor het Landbouwportaal komt uit de zak van Rijnland zelf. Het project loopt tot 2027. Ridder: “We willen een betrouwbare overheid zijn en hebben echt onze nek uitgestoken. Soms willen telers wel, maar past het dit jaar niet in hun investeringsplannen maar volgend jaar. Bovendien gaat het om bovenwettelijke maatregelen en is het helemaal vrijwillig.”

Opgeleid

De komende tijd worden coaches op het gebied van bodem, gewasbescherming en erf opgeleid met hulp van onder meer de bollentelersorganisatie KAVB. Vanaf 1 januari kunnen telers een aanvraag doen.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.