Naar hoofdinhoud

Samen beter anticiperen op droogte met nieuwe technologie, big data en data science

Samen beter anticiperen op droogte met nieuwe technologie, big data en data science

De droogtes van 2018, 2019 en 2020 lieten zien dat lange perioden van watertekort een sterke impact hebben op de landbouw, natuur, scheepvaart, recreatie, infrastructuur en drinkwater in Nederland. Bij al deze sectoren is de belangrijkste vraag: hoe kunnen we in de toekomst beter voorbereid zijn op droogte? Het inzetten van nieuwe technologieën en data science biedt kansen voor passendere oplossingen en beter anticiperen op droogte.

DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen (waaronder Deltares) en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector benutten. Droogte is een van cases binnen dit platform waarbij wordt samengewerkt. Afgelopen donderdag vond de DigiShape Droogte webinar plaats, met als thema “Beter anticiperen met nieuwe technologie, big data en data science”.

Over de webinar

De 50 deelnemers, afkomstig uit waterbeheer, bedrijfsleven en kennisinstellingen, kregen een update van lopende DigiShape Droogte initiatieven en andere ontwikkelingen op het gebied van droogtevoorspellingen, droogtedashboards, machine learning, innovatief meten en monitoren en satellietdata. De brainstormsessies op deze thema’s leverden veel nieuwe vragen en ideeën op, waaronder de het gebruik van crowd sourcing en het inzetten van actuele informatie bij digitale regelgeving.

Proeftuin

Meer samenwerking op het gebied van droogte en data science bleek een belangrijk aspect, zowel voor kennisuitwisseling tussen experts als voor co-creatie tussen experts en eindgebruikers. Tijdens de bijeenkomst werd de basis gelegd voor een Digishape proeftuin, de “DigiTuin Droogte”. Dit is een plek binnen het DigiShape platform om te innoveren en experimenteren met nieuwe data science technieken om tot oplossingen te komen voor de droogteproblematiek. De komende tijd wordt verdere invulling gegeven aan de DigiShape proeftuin Droogte.

Dimmie Hendriks is expert droogte en grondwater bij Deltares en een van de sprekers tijdens deze webinar: “Zeker de laatste drie jaar is de urgentie van dit probleem bij iedereen wel doorgedrongen. Droogte heeft vaak vergaande gevolgen voor veel verschillende belanghebbenden. Van boeren tot natuur en scheepvaart. We moeten de verschillende droogte-indicatoren op het gebied van oppervlaktewater, grondwater, bodemvocht en vegetatie meer boven tafel krijgen en beter gaan gebruiken.”

De recording van deze webinar komt binnenkort online op de website van Digishape.

Over Digishape Droogte

De DigiShape programmalijn Droogte wordt getrokken door Deltares in samenwerking met RWS, HKV en de andere DigiShape partners. Meer weten over DigiShape Droogte? Of wilt u meewerken binnen de DigiTuin Droogte? Bezoek de DigiShape website: https://www.digishape.nl/programma/droogte.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.