Naar hoofdinhoud

Serie Onderzoek: SPNA en boeren experimenteren met klimaatadaptieve maatregelen

Serie Onderzoek: SPNA en boeren experimenteren met klimaatadaptieve maatregelen

Door onderzoek en kennisdeling kan de Nederlandse akkerbouw voorop blijven lopen. Voor een rendabele teelt van vandaag én morgen laat BO Akkerbouw onderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid. In deze serie vertellen onderzoekers over lopende onderzoeken. Deel 6: Daan Verstand over klimaatmaatregelen in de (poot)aardappelteelt, onderdeel van PPS Klimaatadaptie Open Teelten.

Op proefboerderij SPNA Kollumerwaard en bij telers in het noordelijke pootgoedgebied worden deze zomer 5 klimaatmaatregelen in de (poot)aardappelteelt getest. Het gaat hierbij om breedspoor, groenbemesters, erosiestoppers, transformer (water vasthouden in de rug) en woeltand, vertelt onderzoeker Daan Verstand van WUR. In de verschillende praktijk-volvelds-pootaardappelpercelen worden verschillende maatregelen gevolgd, waarbij er binnen één partij uitgangsmateriaal wordt ingezet, waar mogelijk op een ‘adaptieve‘ en een ‘niet-adaptieve’ situatie.

De teler poot regulier zijn uitgangsmateriaal (pootgoed). Op de locatie worden grondmonsters genomen ten behoeve van de vochtpercentages. Gedurende het seizoen worden de beide delen van het perceel conform reguliere landbouw geteeld en vinden er geen teeltverschillen meer plaats.

Knolontwikkeling

Het gewas wordt tijdens het groeiseizoen gemonitord. Belangrijke momenten zijn onder meer de knolaanzet, 2 tot 3 weken later en het rooien. Zo kan worden beoordeeld hoe de knolontwikkeling was binnen de betreffende perceeldelen. Hierbij worden tevens de stengel- en plantaantallen bepaald om te kunnen beoordelen of dit verandert onder invloed van de uitgevoerde klimaatadaptatiemaatregel.

Vervolgens wordt vlak voor het praktijk-rooimoment een aantal proefveldjes gerooid om de uiteindelijke opbrengst en maatsortering te bepalen. Dit om inzicht te krijgen in de verschillen in plantgroei en opbrengstpotentie tussen het wel of niet uitvoeren van de maatregel. Naast de veldmetingen en opbrengstbepaling worden ook de weergegevens van het perceel verzameld, via een regenstation in de buurt of via een te plaatsen weerstation bij het perceel. Tot slot worden de bodemgegevens verzameld in overleg met de telers.

In het filmpje vertellen akkerbouwers over de 5 maatregelen die zij in de pootaardappelteelt testen. SPNA Kollumerwaard onderzoekt de effectiviteit van de maatregelen.

Klimaatadaptatie in de pootaardappelteelt
Klimaatadaptatie in de pootaardappelteelt

Bekijk de video hier

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.