Naar hoofdinhoud

Stappen schap na eerste druppels

Stappen schap na eerste druppels

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verwachtte op basis van het bericht van het KNMI 20 millimeter water op vrijdag en nog eens 20 op zaterdag. Dat werd op sommige plekken uiteindelijk 150 tot 200 millimeter.

Die informatie is woensdag gepresenteerd (foto) aan het College van Ingelanden, het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. De weersverwachting was geen aanleiding om voor te malen, maar het boezempeil werd uit voorzorg wel iets verlaagd. Kanttekening daarbij is dat met een verlaging van het waterpeil met 10 centimeter, hooguit 3 tot 4 millimeter neerslag kan worden opgevangen. Nadeel is dat het dan weer zes dagen duurt voor het water op het streefpeil staat.

Alle gemalen werkten optimaal

Volgens het hoogheemraadschap werkten alle gemalen optimaal tijdens de wateroverlast. Over de waterbergingen kwamen minder goede berichten. Vier van de 28 konden niet worden benut door automatiseringsproblemen (Zijpermolen en Saenegheest) of te weinig aanvoer van water (Kruiszwin en Groene Driehoek). Hoe dat komt, moet nog worden uitgezocht. In de Zijpe is na de regen in de nacht van zaterdag op zondag een extra pomp van het schap ingezet. Zondagmiddag is geïnventariseerd hoeveel pompen via andere waterschappen werden aangeboden, maar daar is geen gebruik van gemaakt.

Egmondermeer zwaarst getroffen

In de Egmondermeer viel in twee dagen 150 tot 200 millimeter. Tegen de stijging van het peil in zo’n korte tijd was volgens het schap niet op te pompen. Gemiddeld viel in het gebied van het hoogheemraadschap 130 millimeter. Met 15 millimeter per dag kan het schap in twee dagen 30 millimeter wegpompen. Zondag bleek dat er een maalachterstand van zeven dagen was ontstaan. De 100 millimeter bleef achter in de polderbodems.

Kwetsbaar

De Zijpe en de Egmondermeer raken het water kwijt via de Schermerboezem, die het afvoert naar de gemalen Helsdeur, Mantel en het Zaangemaal. In de Zijpe is veel noodbemaling ingezet en daar was in de boezem ook 15 centimeter ruimte beschikbaar voor extra water. De Egmondermeer blijkt kwetsbaar, omdat het water vandaag een lange weg door relatieve nauwe watergangen moet afleggen naar de Schermerboezem. Het schap is over de grens van de eigen maalstop gegaan (als teveel water naar de boezem wordt afgevoerd), om de Egmondermeer toch zoveel mogelijk te ontlasten.

Maandag weer redelijk op orde

Door het uitblijven van verdere buien, slaagde het hoogheemraadschap er in alle peilen op maandag weer redelijk op orde te krijgen. De Schermerboezem was weer op zomerpeil, de noodbemaling werd opnieuw verdeeld, met name omdat in de Egmondermeer het peil nog te hoog was. Op woensdag, toen het overzicht werd gepresenteerd, waren zo goed als alle peilen weer op normaal niveau.

De vergadering is hier terug te kijken. Lees ook over de kritiek van het eigen bestuur op het waterschap en klik hier voor de situatie op zondag. 

In Greenity 96, die komende vrijdag uitkomt, meer over de wateroverlast.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.