Naar hoofdinhoud

Stuw helpt boer bij wateroverlast en verdroging

Stuw helpt boer bij wateroverlast en verdroging

Een LOP-stuw (landbouwontwikkelingsplan) is een op maat gemaakte stuw om water vast te houden of weg te laten stromen. In de Ooijpolder worden de stuwen geplaatst in kleine slootjes.

Boeren kunnen deze stuwen zelf bedienen en op die manier het water langer vasthouden. In droge perioden krijgt het water langer de tijd om het grondwater aan te vullen in de bodem van naastgelegen percelen. Door deze maatregel hoeven percelen minder snel te worden beregend.

Lokaal waterbeheer

Veehouder Aloys Willemsen uit de Gelderse Ooijpolder heeft donderdag de eerste LOP-stuw in het beheergebied van waterschap Rivierenland in gebruik genomen. De stuw helpt bij wateroverlast en droogte.

Willemsen is enthousiast over de LOP-stuw: ‘Het is een mooie vooruitgang dat waterschap Rivierenland grondeigenaren wat verantwoordelijkheid geeft over het lokale waterbeheer.’ Ook heemraad Mathieu Gremmen van waterschap Rivierenland (links op foto) en voorzitter Herbert Verploegen van ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen (midden) waren bij de ingebruikname van de stuw.

Uit een enquête onder boeren in het Rijk van Nijmegen over de aanpak van verdroging en wateroverlast bleek dat de helft van de ondervraagden interesse heeft in vervolgacties zoals een bedrijfsbodem- en waterplan, keukentafelgesprekken en/of thema-avonden. Een aantal van hen zou ook graag over een LOP-stuw beschikken.

ZLTO

ZLTO is een van de initiatiefnemers van de enquête, net als het Deltaplan Agrarisch Water, waterschap Rivierenland en gemeente Berg en Dal. Binnenkort worden er in het gebied meer LOP-stuwen bij boeren geplaatst.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.