Naar hoofdinhoud

Subsidie voor plattelandsontwikkeling in de Kop

Subsidie voor plattelandsontwikkeling in de Kop

Bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen tussen 22 oktober en 13 november een subsidieaanvraag indienen bij LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

In totaal is er € 300.000 beschikbaar voor projecten. De helft hiervan is Europees geld en de andere helft is beschikbaar gesteld door de gemeenten en provincie.

Vuurtoren bij Den Helder

LEADER is bedoeld voor initiatieven van die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen woonomgeving. Ideeën van bewoners, bedrijven en gemeenten worden vaak niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiën. De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie en draagt zo bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland.

LEADER maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit programma wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). In Nederland zijn in deze programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen, waarvan 1 in Noord-Holland: de Kop van Noord-Holland.

De afgelopen periode is subsidie verleend aan onder andere het Beleefcentrum Duurzame Energie (Wieringerwerf) – Leven van de Wind, Energie voor allen, samen beter en Natuurcentrum De Marel (Texel).

Meer informatie is te vinden op de website van LEADER.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.