Naar hoofdinhoud

Uitleg over KNMI Het Klimaatsignaal’21

Uitleg over KNMI Het Klimaatsignaal’21

Het KNMI maakt klimaatscenario’s van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. Het Klimaatsignaal’21 is in oktober 2021 gepubliceerd. Medio 2023 verschijnen de KNMI’23-klimaatscenario’s, deze vervangen de KNMI’14-klimaatscenario’s.

Klimaatscenario’s hebben meestal een tijdshorizon van 50 tot 100 jaar. Hierin verschillen ze van weersverwachtingen (tot 10 dagen vooruit) en seizoensverwachtingen (tot 100 dagen vooruit). Scenario’s zijn mogelijke toekomstbeelden, geen prognoses. Ook de hoogste en laagste scenario’s voor de uitstoot van broeikasgassen doen er toe. Klimaatscenario’s doen alleen uitspraken over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer op de langere termijn. 

Gemiddeldes en extremen

Als gevolg van klimaatverandering verandert het gemiddelde klimaat, maar ook de kans op extremen. Bovendien kunnen extremen anders veranderen dan gemiddelden. De kans op extreme neerslag kan bijvoorbeeld toenemen, terwijl de gemiddelde neerslag afneemt. Scenario’s voor een toekomstig klimaat moeten dus informatie geven over zowel de gemiddelde verandering als de verandering in extremen.

KNMI-klimaatscenario’s voor klimaatadaptatie

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

De KNMI-klimaatscenario’s zijn gebaseerd op dezelfde bronnen als van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De klimaatscenario’s zijn te zien als een vertaling van de mondiale IPCC-scenario’s naar Nederland en kennen daardoor een vergelijkbare verschijningscyclus van circa zes jaar. De meest recente zijn de KNMI’14-scenario’s

Klimaatsignaal’21

De nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat zijn 25 oktober 2021 gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21. Dit rapport is gebaseerd op het laatste IPCC-rapport – dat in augustus 2021 is verschenen – en eigen onderzoek van het KNMI. 

KNMI-23′-klimaatscenario’s

Medio 2023 verschijnen nieuwe klimaatscenario’s. Met de KNMI-23′-klimaatscenario’s komt er een nieuwe scenario-tabel die de KNMI’14 scenario-tabel vervangt. De scenario-tabel bevat de kerncijfers voor een groot aantal variabelen en indicatoren van klimaatverandering voor Nederland. De CMIP6 modellen komen de komende jaren – met 1 à 2 jaar vertraging – beschikbaar, waarna het KNMI kan starten met de analyses voor de nieuwe scenario-tabel. 
Veelgestelde vragen over de KNMI-klimaatscenario’s

Gebruiker van onze klimaatscenario’s?

In aanloop naar de nieuwe scenario’s organiseren we workshops. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de KNMI Klimaatbrief.


KNMI’14-klimaatscenario’s

Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we volgens de KNMI’14-klimaatscenario’s, in de toekomst in Nederland rekening mee houden.

De KNMI’14-klimaatscenario’s (mei 2014) vertalen de onderzoeksresultaten voor het wereldwijde klimaat uit het IPCC rapport (2013) naar Nederland. De KNMI’14-scenario’s beschrijven samen de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich, volgens de nieuwste inzichten, waarschijnlijk zal voltrekken. Ze geven de verandering rond 2050 en 2085 weer ten opzichte van het klimaat in de periode 1981-2010.

De vier KNMI’14-scenario’s verschillen in de mate waarin de wereldwijde temperatuur stijgt (‘Gematigd’ en ‘Warm’) en de mogelijke verandering van het luchtstromingspatroon (‘Lage waarde’ en ‘Hoge waarde’).

Regionale vertalingen KNMI’14-klimaatscenario’s

Klimaatverandering in de regio Flevoland (januari 2019)
Klimaatverandering in de regio Utrecht (november 2018)
Klimaatverandering in de regio Amsterdam (april 2018)
Klimaatverandering in de regio Vallei en Veluwe (juni 2016)

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.