Naar hoofdinhoud

Veenweide gedijt bij combinatie landbouw- en natuurgrasland

Veenweide gedijt bij combinatie landbouw- en natuurgrasland

Een combinatie van landbouw- en natuurgraslanden op regionale schaal is het meest effectief om de biodiversiteit en waterregulatie in het veenweidegebied te vergroten.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Joachim Deru, onderzoeker Veehouderij Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut. Hij onderzocht twintig landbouwgraslanden en twintig natuurgaslanden in het Groene Hart op het aantal soorten bodemleven en planten. Op de landbouwgraslanden trof hij meer soorten aan dan op de natuurgraslanden.

Op de natuurgaslanden waren echter 26 procent meer verschillende soorten te vinden, waardoor natuurgrasland als biodiverser wordt beoordeeld in het onderzoek. Een verklaring is te vinden in de verschillende bodemomstandigheden tussen natuurgraslanden. Het ene gebied is relatief nat, zuur en verschraald, het andere is juist droger en rijker. Soorten gedijen in specifieke bodemomstandigheden, waardoor de diversiteit aan bodemleven en planten groter wordt.

Meer dan natuurgraslanden hebben landbouwgraslanden een onderling vergelijkbaar beheer en bodemkwaliteit. Toch zijn ze ook van grote waarde voor de biodiversiteit, stelt Deru. Zo zijn de grotere aantallen regenwormen die in deze graslandbodems leven een onmisbare voedselbron voor bijvoorbeeld weidevogels.

Beter opname regenwater

Voorts bleek uit de vergelijking dat de veelal permanente landbouwgraslanden in het veenweidegebied beter in staat zijn om regenwater op te nemen dan natuurgraslanden. De zogenaamde ‘sponswerking’ is groter in landbouwgraslanden.

Het bodemleven en de beworteling zorgen namelijk voor een betere bodemstructuur die bij piekbuien tot vijf keer sneller water kan opnemen. Landbouwgraslanden hebben daarom een toegevoegde waarde voor zowel de biodiversiteit als voor de waterregulatie op het regio- en bedrijfsniveau.

Biodiversiteit hoger

Het onderzoek concludeert dat biodiversiteit hoger is wanneer een landschap divers wordt ingericht en beheerd, oftewel wanneer landbouw en natuur worden gecombineerd. Betrokkenen als beleidsmakers, terreinbeheerders en boeren hebben er baat bij om de landbouw en natuur als partners te zien, zeker bij een regionale landschapsaanpak.

‘Vaak wordt aangenomen dat landbouw en natuur conflicteren bij het behalen van biodiversiteitsdoelstellingen. De resultaten van het promotieonderzoek zijn in dit opzicht verrassend: natuur en landbouw vullen elkaar aan op regio- en bedrijfsniveau’, stelt onderzoeker Deru.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.