Naar hoofdinhoud

Vispassage Kandia officieel opgeleverd

Vispassage Kandia officieel opgeleverd

<p>Frank Wissink (links) en Jos van Hees verrichten de openingshandeling bij de Vispassage Kandia.</p>  “></p><p>Frank Wissink (links) en Jos van Hees verrichten de openingshandeling bij de Vispassage Kandia.</p><p>Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat hebben op vrijdag 4 juni in samenwerking met de Europese Unie officieel de vispassage bij gemaal Kandia in de gemeente Duiven opgeleverd. Met de komst van deze vispassage kunnen vissen, zoals Baars, Blankvoorn, Snoek, Snoekbaars, Zeelt, Ruisvoorn, Brasem, Paling en Winde, vrij van obstakels de binnenwateren van het hele stroomgebied van de Rijnstrangen tot in Duitsland bereiken.</p><p>Dat is belangrijk omdat vissen dan naar paaigebieden stroomopwaarts kunnen zwemmen om zich voort te planten. Dat is goed voor de visstand en de waterkwaliteit. De vispassage vergroot de passeerbaarheid voor vissen met gemiddeld een factor tien. De aanleg van de vispassage is gestart in september 2020 en aangelegd vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), om rivieren een schoon en gezond leefgebied te laten zijn voor dieren en planten. De vispassage bij gemaal Kandia ligt aan een populaire fiets- en wandelroute op de dijk nabij Groessen. De vispassage is voor iedereen toegankelijk.</p><p><strong>Verbeteren biodiversiteit</strong><br>Waterschap Rijn en IJssel is bestuurder Frank Wissink blij met de vispassage. “Met de aanleg van de vispassage Kandia dragen we bij aan een goede en gezonde populatie van (vis-)soorten in het stroomgebied. Daarnaast richten we rivier- en beekmondingen zo in zodat deze aantrekkelijk zijn voor de dieren en planten die daar van nature voorkomen”, aldus Wissink.</p><p>Directeur Jos van Hees van Rijkswaterstaat Oost-Nederland sluit hierbij aan. “Door de nieuwe vispassage Kandia kunnen vissen gemakkelijk en veilig van het Pannerdensch Kanaal naar het Rijnstrangengebied zwemmen en vice versa. Zo versterkt de hele natuurlijke keten”, aldus Van Hees.</p><p><strong>Blauw Knooppunt</strong><br>De vispassage is onderdeel van het Waterakkoord Blauw Knooppunt. Hierin trekken Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel gezamenlijk op om de grote rivieren met regionale watersystemen te verbinden. Gemaal Kandia voert water af van de Oude Rijn naar het Pannerdensch kanaal, via een spuikoker onder de dijk door. Het gehele gebied rondom gemaal Kandia behoort tot het Natura 2000 gebied De Rijntakken, deelgebied Gelderse Poort. Vanaf eind 2018 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een vispassage bij gemaal Kandia, om te voldoen aan de Europese KRW-opgave voor de Oude Rijn.</p><p><strong>Waterakkoord</strong><br>In 2008 hebben Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel het ‘Waterakkoord Blauw Knooppunt Rijn en IJssel’ ondertekend. In het waterakkoord is onder meer opgenomen dat Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Waterschap Rijn en IJssel gezamenlijk werken aan verbetering van de vismigratie, in combinatie met ecologisch herstel van rivier- en beekmondingen. In de eerste periode (2010-2015) zijn al vijf blauwe knooppunten vispasseerbaar gemaakt. In het programma voor de tweede periode (2016-2021) is het vispasseerbaar maken van stuw Doesburg en van gemaal Kandia opgenomen en dit is in 2019/2020 gerealiseerd.</p><p><strong>Meer maatregelen</strong><br>Met de komst van de vispassage bij Kandia zijn meer maatregelen genomen. Zo is er een kleinere vispassage bovenstrooms op de locatie Erfkamerlingschap in Herwen gerealiseerd. Hiermee wordt het leefgebied van vissen aanzienlijk vergroot. Naast het vergroten van het leefgebied voor vissen is ook in samenwerking met Rijkswaterstaat gewerkt aan een meer visvriendelijke inrichting van het voorportaal van de vispassage, de Uitvliet van de Oude Rijn. Stenen oevers zijn verwijderd en grote stukken dood hout worden aan de bodem verankerd. Dit is goed voor de visstand op momenten dat vissen niet stroomopwaarts zwemmen.</p><p><strong>Bescherming tegen hoog water</strong><br>Gemaal Kandia maakt deel uit van de dijk die bescherming biedt tegen hoog water in het Pannerdensch Kanaal. Kandia is één van de grootste gemalen in het gebied van Rijn en IJssel. Het houdt het water op peil in het Nederlands-Duitse stroomgebied van de Oude Rijn, met een oppervlakte van 10.000 hectare. Het gemaal is van groot belang voor natuur, landbouw en wonen.</p>
          <p><a href=Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.