Naar hoofdinhoud

Voor het eerst zeldzame elften uitgezet in Nederland

Voor het eerst zeldzame elften uitgezet in Nederland

In de Waal bij Nijmegen zijn op 1 juni voor het eerst in Nederland elften uitgezet. De zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderen. De elft is één van de 16 soorten trekvissen die moeten kunnen zwemmen tussen zout en zoet water voor hun voortplanting.

De uitzetting is onderdeel van het EU Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) waarin tien Duitse en Nederlandse partners samenwerken en het belang van vrij stromende rivieren en verbindingen voor trekvissen als elft, paling, houting en steur centraal staat.

De zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderenDe zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderen (Bron: Karsten Reiniers)

De elft is een zeldzame trekvis, die langzaam weer terugkeert in de Rijn, dankzij een succesvol herintroductieprogramma van het ‘Rheinischer fischereiverband’ in Duitsland. Jaarlijks worden zo’n een tot anderhalf miljoen elft-larven uitgezet in het Duitse deel van de Rijn. Nederland heeft zich hier nog nooit hard voor gemaakt. Maar daar komt nu verandering in. Tijdens deze eerste uitzetactie van elften ooit in Nederland werden ruim tachtigduizend elftjes uitgezet in Nijmegen, naast tweehonderdduizend stuks in Duitsland. Allemaal in de buurt van potentieel opgroeigebied voor trekvissen als elft en steur!

Elften zijn zeldzame trekvissen die voor hun voortplanting moeten kunnen zwemmen tussen zoet en zout waterElften zijn zeldzame trekvissen die voor hun voortplanting moeten kunnen zwemmen tussen zoet en zout water (Bron: Rheinischer fischereiverband)

Geef trekvissen de ruimte

De elft is één van de zestien soorten trekvissen die moeten kunnen zwemmen tussen zout en zoet water voor hun voortplanting. Het boegbeeld van deze trekvissen is de uiterst zeldzame Europese steur. De steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Ze kunnen meer dan drie meter lang worden en daarbij ruim driehonderd kilo wegen. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood. Als de steur het redt, zijn de rivieren ook geschikt voor andere trekvissen zoals de elft.

De steur is hét boegbeeld van trekvissen zoals de elft (Bron: Jeroen Helmer)

Groen Blauwe Rijn Alliantie

Tien Duitse en Nederlandse natuur-, sportvisserij- en waterbeherende (overheids)organisaties hebben de afgelopen jaren de handen ineengeslagen in de grensoverschrijdende Rijnvallei. De partijen werken als Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) samen op het gebied van water en natuur, tussen Nijmegen en Düsseldorf. De alliantie richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van inrichting van de uiterwaarden, het ontwikkelen van ecologische verbindingen voor otter en trekvissen als steur en elft, versterking van professionele netwerken, communicatie en educatie. De tien GBRA-partners blijven ook in de toekomst samenwerken.

In Nijmegen werden jonge kleine elften, elftlarven, uitgezetIn Nijmegen werden jonge kleine elften, elftlarven, uitgezet (Bron: Rheinischer fischereiverband)

Op de website Gbra.eu is meer informatie te vinden over de Groen Blauwe Rijn Alliantie en hier over het werk aan de terugkeer van de steur in Nederland. Download ook gratis de factsheet van het boegbeeld van trekvissen, de steur.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.