Naar hoofdinhoud

Water in Limburgse bodem met stuwen en drainage

Water in Limburgse bodem met stuwen en drainage

In een poging meer water te bergen in de Limburgse bodem, wordt in samenwerking met agrariërs een proef genomen met onder meer stuwen en regelbare drainage.

Het doel is zo lang mogelijk hoog stuwen in het gebied en actief water inlaten via het drainage systeem, zodat de grondwaterstanden hoger worden. Op vijf proeflocaties in Noord- en Midden Limburg, waaronder locaties bij de peelgebieden, wordt nu actief water vastgehouden op agrarische percelen met regelbare drainage systemen. De effecten hiervan worden gemeten.

Later of minder beregenen

Behalve de hydrologisch effecten wordt ook gekeken naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering van agrariërs. Hogere grondwaterstanden in het voorjaar zorgen mogelijk voor een latere start van het groeiseizoen, maar leiden mogelijk ook tot een latere en minder grote behoefte aan beregening, redeneert Waterschap Limburg. De resultaten moeten leiden tot een ‘klimaatrobuust bodem- en watersysteem voor landbouw en natuur op de hogere zandgronden’ in Nederland. Een ingericht meetsysteem legt de komende maanden de effecten van de nieuwe proeven vast.

Boerenstuwen

De wateraanvoer in het gebied is vergroot. Via de Noordervaart en Peelkanalen worden Noord- en Midden-Limburg voorzien van extra water. Het water wordt vervolgens door het waterschap vanuit deze kanalen in diverse beken ingelaten. Daarna verdelen stuwen en gemalen het water verder over het gebied om met het neerslagwater het grondwater aan te vullen. Ook komt extra water via de Maas. Het waterschap werkt samen met terreinbeheerders en de agrarische sector aan verder behoud van water. Zo worden extra boerenstuwen geplaatst. Er staan nu al 1.500 boerenstuwen in de boerensloten in Noord– en Midden-Limburg.

‘Vasthouden’

Met de aanpak wordt de droogte van de hoge zandgronden in Noord- en Midden Limburg bestreden. Er valt daar minder neerslag en het grondwater zakt hier snel ver weg. De proeven worden uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Klimaatadaptatie in de Praktijk (KLIMAP). Regionale overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen werken tot eind 2023 samen. Bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg: “We moeten water vasthouden in de periodes dat er water is. Op die manier conserveren we water voor de droge periodes en vullen we grondwater aan. Dit experiment levert meer handvatten voor de agrarische sector op, om relatief eenvoudig en tegen lage kosten, een bijdrage te leveren tegen verdroging van natuur- en landbouwgrond in Nederland.”

Fotobijschrift: Bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg en melkveehouder Mark Pijnenborg zijn bij het aanbrengen van de sensoren die de grondwaterstand meten. 

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.