Naar hoofdinhoud

Water Natuurlijk kiest voor robuuster IJsselmeer

Water Natuurlijk kiest voor robuuster IJsselmeer

Water Natuurlijk is als groen/ blauwe waterschapspartij vertegenwoordigd in de algemene besturen van alle 21 waterschappen in Nederland. Zij hebben onlangs hun zienswijze op het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP) ingediend, waarin zij als toekomstbeeld voor het IJsselmeergebied principieel voor een natuurlijk(er) IJsselmeergebied als een strategische zoetwatervoorziening (m.n. drinkwatervoorziening) en een ecologisch gezond systeem kiest. Hun vertrekpunt zijn de basiswaarden van solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid, open landschap en ecologie. Binnen deze basiswaarden wordt de beschikbaarheid van zoet water en de ruimte voor andere functies zoals recreatie, visserij en scheepvaart bepaald.

We hebben zojuist onze zienswijze op het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP) ingediend. Water Natuurlijk is als groen/ blauwe waterschapspartij vertegenwoordigd in de algemene besturen van alle 21 waterschappen in Nederland. Een groot aantal (bestuurs)leden van Water Natuurlijk afkomstig uit vele waterschappen, heeft gewerkt aan de totstandkoming van deze zienswijze.

In het kort is onze boodschap:

  1. De situatie van het IJsselmeergebied is urgent en heeft een nieuwe systeemaanpak van het waterbeheer nodig in dit NWP, met 2100 als horizon.
  2. Stuur op een natuurlijk(er) IJsselmeergebied met extra maatregelen voor ecologisch herstel.
  3. Reduceer de zoetwaterafhankelijkheid van het IJsselmeergebied in de omringende waterschappen en zet in op het terugdringen van het watergebruik, het vasthouden en bergen van water en het verbeteren van de waterkwaliteit.
  4. Het IJsselmeergebied is geen locatie voor nieuwe wind- en zonne-energie of voor andere functies (als zandwinning, buitendijkse bebouwing).
  5. Een stevige regierol van de Rijksoverheid is noodzakelijk. Het Rijk levert de kaders voor de waterschappen.

Voorzitter Peter Snoeren onderstreept: “Water Natuurlijk kiest als toekomstbeeld voor het IJsselmeergebied principieel voor een natuurlijk(er) IJsselmeergebied als een strategische zoetwatervoorziening (m.n. drinkwatervoorziening) en een ecologisch gezond systeem. Ons vertrekpunt zijn de basiswaarden van solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid, open landschap en ecologie. Binnen deze basiswaarden wordt de beschikbaarheid van zoet water en de ruimte voor het gebruik bepaald.

Water Natuurlijk kiest als toekomstbeeld voor het IJsselmeergebied principieel voor een natuurlijk(er) IJsselmeergebied als een strategische zoetwatervoorziening (m.n. drinkwatervoorziening) en een ecologisch gezond systeem. Ons vertrekpunt zijn de basiswaarden van solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid, open landschap en ecologie. Binnen deze basiswaarden wordt de beschikbaarheid van zoet water en de ruimte voor andere functies zoals recreatie, visserij en scheepvaart bepaald, Aangehecht onze volle zienswijze

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.