Naar hoofdinhoud

Waterkwaliteit van 88,1% van Nederlandse zwemwateren voldoende

Waterkwaliteit van 88,1% van Nederlandse zwemwateren voldoende

De waterkwaliteit van 88,1% van het zwemwater in Nederland was in 2020 voldoende. (foto: Wikimedia Commons).

In 2020 voldeed 88,1% van 736 zwemwaterlocaties aan de eisen van de Europese Zwemwaterrichtlijn. Daarvan kreeg 73,8% (543 wateren) het predicaat uitstekend. Van 105 wateren (14,3,%) was de kwaliteit goed, van 30 wateren (4,1 %) was de kwaliteit matig en van 19 wateren (2,6%) ontbrak een beoordeling. Net als andere jaren voldeden met name de binnenlandse wateren niet aan de kwaliteitseisen.

Het Europees Milieuagentschap publiceerde 1 juni de nieuwste rapportage zwemwaterkwaliteit. Uit het jaarlijkse zwemwaterrapport blijkt dat in 2020 bijna 93 % van de Europese zwemwaterlocaties voldeed aan de minimale waterkwaliteitsnormen van de Europese Unie. Op veel plaatsen in Europa is de kwaliteit van het zwemwater beter dan in Nederland. Als het gaat om excellente waterkwaliteit bevindt ons land zich van de 31 landen bevindt op de 22ste plek.  In het Verenigd Koninkrijk voldoet slechts 17,8 % het predicaat excellent. De beste zwemwateren zijn te vinden in Cyprus (100% excellent) en Oostenrijk (97,7%).

Bron: Europees Milieuagentschap.

Beoordelingen

De beoordelingen zijn gebaseerd op meetresultaten. Bij het onderzoek wordt onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt én er wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden. In de periode tussen 1 mei en 30 september 2020 zijn de locaties meerdere keren getest.

Bemonstering

Het Europees Milieuagentschap heeft vorig jaar het zwemwater in 22.276 badplaatsen in heel Europa gemonitord. De metingen vonden plaats in alle EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Albanië en Zwitserland. Lokale overheden nemen gedurende het hele zwemseizoen monsters van het water in de officiële badzones. Die monsters worden vervolgens door hen zelf onderzocht.

Negatief zwemadvies

De kwaliteit van binnenwateren is doorgaans slechter dan in kustwateren. Via een interactieve kaart op de website van het Europees milieuagentschap kunnen de prestaties van een zwemplas in 2020 worden bekeken. Via de website zwemwater kan de actuele stand van zaken worden bekeken. Op dit moment geldt er in ons land een negatief zwemadvies voor 66 wateren.

Vervuiling

Van zwemmen in vervuild water, in zee of andere wateren, kunnen mensen ziek worden. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn blauwalg, rioolwater en water dat van boerderijen en landbouwgrond wordt afgevoerd. Dergelijke vervuiling neemt toe bij hevige regenval en overstromingen, omdat rioleringen het vervuilde afvalwater dan niet meer aankunnen, waardoor het in rivieren en zeeën terechtkomt.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.