Naar hoofdinhoud

Waterlab Circulair Water in Flevoland gaat circulaire wateroplossingen testen

Waterlab Circulair Water in Flevoland gaat circulaire wateroplossingen testen

1 maart 2021

Waterlab Flevoland krijgt een vervolg in WaterLab Circulair Water. Doel is om innovaties van leveranciers van circulaire wateroplossingen met eindgebruikers in zeven praktijksituaties te testen. Dit gaat via het principe van ‘launching customers’. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Waterlab Flevoland ging in november 2019 van start. Ook hier zijn leveranciers uitgedaagd om hun meest innovatieve (kleinschalige) zuiveringssystemen in te dienen en deze 2 jaar te laten testen in de praktijk. De deelnemende eindgebruikers  in het vervolgproject WaterLab Circulair zijn werkzaam in de domeinen “voedselverwerkende industrie”, “wonen, werken en leren”, “bedrijfsterreinen”, en “recreatie”. Elke casus is vanwege de omvang en specifieke uitdagingen uniek en vergt de toepassing van een of meer nieuwe technologieën.

Marktconsultatie

De partners stellen samen met de eindgebruiker een specifiek programma van eisen op waarin ze doelen, gewenste eindsituatie en normen vastleggen. Per casus is er een vastgesteld budget beschikbaar. WaterAlliance nodigt via een marktconsultatie bedrijven uit de watersector uit om mee te denken over mogelijke innovaties en additionele voordelen.

Challenge

De eindgebruiker schrijft een challenge uit om marktpartijen uit te nodigen om in te schrijven. Een onafhankelijke jury bestaande uit experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en waterschap beoordelen de inschrijvingen. Na selectie worden contracten opgesteld en afgesloten tussen de eindgebruiker en de leverancier. Hierin leggen ze de bepalingen vast voor planning, milestones, kosten en eindresultaat. De eindgebruiker wordt uiteindelijk ook eigenaar van de ‘oplossing’ en financiert als partner mee in de innovatie. De leverancier is en blijft eigenaar van de ontwikkelde kennis.

Monitoring en kennisdelen

Na inbouw en ingebruikstelling van de installatie voert een nader te bepalen onafhankelijke onderzoeksinstelling de metingen en de monitoring uit. De resultaten worden gedeeld om de kennisuitwisseling en bewustwording in de gehele waterketen te stimuleren; van leverancier tot consument. De praktijktesten en de kennisdeling dragen volgens de betrokken partijen bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.