Naar hoofdinhoud

Wegwijzer bodem in de Omgevingswet voor gemeenten en Omgevingsdiensten

Wegwijzer bodem in de Omgevingswet voor gemeenten en Omgevingsdiensten

Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer voor het thema bodem. De wegwijzer gaat in op de rol van bodem en ondergrond in de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de relatie met het DSO.

Aanleiding voor de wegwijzer

Steeds meer gemeenten en omgevingsdiensten bereiden zich voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet betekent niet alleen nieuwe wet- en regelgeving, maar vraagt ook een andere manier van werken. Bij het werken met de Omgevingswet hoort ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waarin lokale en landelijke informatiesystemen op elkaar zijn aangesloten.

Bekijk de wegwijzer bodem in de Omgevingswet.

Vanuit het beleidsthema bodem komen er steeds meer vragen over hoe je het beste op de komst van de Omgevingswet kunt voorbereiden. Daarom stelde Rijkswaterstaat Bodem+ in afstemming met de werkgroep Bodem van de VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) deze wegwijzer op. De wegwijzer gebruikt zoveel mogelijk bestaande informatie en verwijst ook door naar die informatie en hulpmiddelen.

Doelgroep: bodemspecialist bij gemeente en omgevingsdienst

Deze wegwijzer is met name bedoeld voor de bodemspecialist die werkzaam is bij een gemeente of omgevingsdienst. In deze wegwijzer is voor het thema bodem aangegeven welke implementatiestappen een gemeente in ieder geval moet uitvoeren ter voorbereiding op de Omgevingswet. Deels zijn deze stappen ook van toepassing op omgevingsdiensten, voor zover het gaat om zogenaamde basistaken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). En voor sommige omgevingsdiensten ook voor andere VTH- of beleidsondersteunende taken die zij uitvoeren namens gemeenten en provincies. Dit zal per organisatie verschillend zijn, omdat dit afhangt van de opdrachtverlening tussen gemeenten en omgevingsdiensten.

Geen blauwdruk maar hulpmiddel

Deze wegwijzer is geen blauwdruk, maar helpt bij het vormgeven van het werkproces om klaar te zijn voor de uitvoering van de bodemtaken onder de Omgevingswet. Het gaat enerzijds om zaken die verplicht zijn. Anderzijds zijn er ook zaken die noodzakelijk vanuit bedrijfsmatig opzicht of die van belang zijn om bodem een goede plaats te geven in de omgevingsvisie. De wegwijzer bevat ook daarvoor tips.

Aanvulling en uitwerking van de minimale acties

Deze wegwijzer kan ook gezien worden als een aanvulling en verdere uitwerking van de door de VNG vastgestelde Minimale acties Omgevingswet, maar dan specifiek gericht op de bodem en ondergrond (wegwijzer actie 21).

Bekijk de wegwijzer bodem in de Omgevingswet.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.