Naar hoofdinhoud

Wetterskip, Staatsbosbeheer en boeren starten waterbergingsproef

Wetterskip, Staatsbosbeheer en boeren starten waterbergingsproef

Wetterskip Fryslân start half december 2020 samen met Staatsbosbeheer en vier boeren die land van de natuurorganisatie pachten een waterbergingsproef in gebied de Himpensermar onder Leeuwarden. Doel van deze proef is te kijken of het 82 hectare grote gebied, in eigendom van Staatsbosbeheer, geschikt kan worden gemaakt voor waterberging.

Polder Himpensermar wordt alleen als waterberging ingezet bij extreem hoge waterstanden in de Friese boezem, het stelsel van meren, kanalen en vaarten. En als het waterschap geen andere mogelijkheden heeft om water af te voeren. Het overtollige water uit de boezem loopt op natuurlijke wijze de polder in, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Na maximaal één tot anderhalve week zakt het water in de bodem. Voor het bodemleven heeft dit geen negatieve gevolgen.

Wetterskip Fryslân onderzoekt of er tot het jaar 2035 1.500 hectare aan waterberging kan worden gerealiseerd in natuurgebieden direct gelegen langs de Friese boezem. Polder Himpensermar kwam naar voren als mogelijk geschikt gebied. Voor de proef zet het waterschap de stuwen naar de polder open.

In natte perioden wil Wetterskip Fryslân wateroverlast zoveel mogelijk beperken. In de afgelopen jaren richtte het al gebieden voor waterberging in op verschillende locaties in Friesland. Door de klimaatverandering komt extreme neerslag vaker voor. Daarom onderzoekt het waterschap de mogelijkheden om meer water te kunnen bergen.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.