Naar hoofdinhoud

Zoetwaterplan in Zeeland

Zoetwaterplan in Zeeland

Zeeland komt met een Deltaplan Zoet Water om ook na 2050 zoet water te verdelen. Volgens het plan moeten agrariërs minder water vragen, doelmatiger irrigeren, de gewaskeuze aanpassen en de bodemstructuur verbeteren. De provincie kijkt naar meer aanvoer van zoet water.  

Lange tijd was het Zeeuwse beleid gericht op verbetering van beschikbaarheid voor een heel gebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een externe wateraanvoer. Inmiddels wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van wateropslag in bassins, ontzilting van zout water en het benutten van afval- en reststromen.

Weerbaar

De partijen achter het Zeeuws Deltaplan Zoet Water willen dat de provincie in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekorten. Daarbij wordt gezocht naar de beste acties en maatregelen, zoals een sterk ecosysteem en een veerkrachtige bodem, zuinig met water omgaan, water langer vasthouden, water opslaan in bekkens, hergebruik van water, water van elders aanvoeren en in laatste instantie wordt naar andere functies gekeken van grond waar verzilting optreedt.

Bron: Greenity

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.