Naar hoofdinhoud

Zuid-Holland werkt aan het Deltaprogramma

Zuid-Holland werkt aan het Deltaprogramma

Op het online Nationaal Deltacongres komt Zuid-Holland vooral in beeld met klimaatbestendige bouw en energietransitie. Maar we doen nog veel meer. Bekijk hier een aantal van onze projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma.

Onze provincie is een veilige delta onder zeeniveau, met aantrekkelijke steden en economische mainports. Mensen en bedrijven vestigen zich hier graag en dat willen we graag zo houden, ook als we te maken krijgen met hitte, hoosbuien, droogte en zeespiegelstijging. Daarom zijn we nauw betrokken bij het online Nationaal Deltacongres op 12 november. Ieder jaar bespreken ca 2000 professionals onder leiding van Deltacommissaris Peter Glas hoe we Nederland kunnen voorbereiden op de effecten van zeespiegelstijging en klimaatverandering.

Bekijk hier een aantal van onze projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma:

Bouw adaptief

Tijdens de deelsessie klimaatbestendige woningbouw staat het Zuid-Hollandse convenant klimaatadaptief bouwen centraal. Hoe bouwen we woningen die berekend zijn op hoosbuien, hitte en bodemdaling? Met het convenant lopen we in Zuid-Holland voorop in het maken van afspraken daarover. Het samenwerkingsverband van overheden, bouwsector, natuurorganisaties en kennisinstellingen heeft een handleiding en aanpak ontworpen voor klimaatadaptief bouwen. Gedeputeerde Anne Koning (wonen) vertegenwoordigt daarnaast de provincie in het gesprek over locatiekeuzes voor nieuwbouw.

Kijk op www.bouwadaptief.nl(verwijst naar een andere website) hoe jij daarmee aan de slag kunt gaan.

Energietransitie en klimaatadaptatie

Vorig jaar presenteerde Zuid-Holland een beknopte handleiding over het verbinden van energietransitie en klimaatadaptatie die nu ook in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie staat. Dat was de aanleiding om op het Deltacongres een speciale deelsessie te wijden aan dit kansrijke onderwerp. Als je toch aan de slag moet in een wijk voor de energietransitie, waarom dan niet meteen ook vergroenen en maatregelen nemen tegen wateroverlast, droogte en bodemdaling? In de toekomst wordt koeling net zo belangrijk als verwarming. Daar kun je al rekening mee houden bij de keuzes die je nu maakt voor de energietransitie. Vanuit onze ambitie om die verbinding nog meer te gaan benutten, organiseerde Zuid-Holland een sessie, waarin we leren van goede voorbeelden uit heel Nederland.

Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie(verwijst naar een andere website)?

Waardevol water

Onder de vlag van het Deltaprogramma werken we in regionale samenwerkingsverbanden aan de waterkwaliteit en waterveiligheid in onze provincie. Hoe beperken we de overstromingsrisico’s en zorgen we aan de andere kant dat onze vaarwegen bruikbaar blijven? Hoe zorgen we voor voldoende zoet water voor mens, plant en dier? Door de afgelopen droge zomers krijgt de beschikbaarheid van voldoende water in het Deltaprogramma steeds meer aandacht. Naast de samenwerking in het Deltaprogramma stimuleert Zuid-Holland nieuwe manieren om water op te slaan, zoals de toepassing van de Urban Water Buffer in stedelijk gebied of – in samenwerking met het Europese programma Coastar – de ondergrondse opslag van regenwater in het Westland. De Waterstraat en het Hitteplein bij de TU-Delft zijn belangrijke proeftuinen voor innovatie die door de provincie worden ondersteund.

Meer informatie

Bovenstaande is een selectie van de verschillende projecten. Wil je weten wat de provincie nog meer doet aan klimaatadaptatie? Lees de strategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’. Wil je weten wat de effecten zijn van hoosbuien of hitte in jouw straat? Vul dan je postcode in op de Zuid-Hollandse klimaatatlas.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.